Home Page Image
 
  • PHÁP THOẠI

Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

Phẩm 4 - 43: chánh tông

>Phẩm 44 - 48: lưu thông

 

  • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY


 

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 3: lƯU THÔNG

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

 


Kinh văn: bản hội tập của Cư sĩ Hạ Liên Cư, do Cư sĩ Như Hòa cẩn dịch sang Hán Việt

Chủ giảng: Hòa thượng Tịnh Không giảng lần thứ 10 tại Singapore, do Vọng Tây Cư sĩ chuyển ngữ & cẩn dịch sang Việt ngữ

Thời gian: 4/1998 đến 2001

Phần 3 của Bộ kinh Vô Lượng Thọ gồm có năm phẩm như sau:
Phẩm Tựa Đề Phẩm Tập số Ghi Nhận Từ Pháp Thoại (để dễ tìm dĩa trong bộ Kinh MP3 và video)
44 Thọ Bồ Đề ký
 
45 Độc lưu thử kinh
 
46 Cần tu tinh tấn
 
47 Phước huệ thỉ văn
 
48 Văn kinh hoạch ích    
   
 

Số lần truy cập:

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...    
           
pham1 phan 2 phan 3