Lấy

Nho (Nho giáo),

Thích (Thích Ca),

Đạo (Đạo giáo)

làm nền tảng ...

Pháp Sư Tịnh Không

 
     

 THỨC CÚNG

  Nghi thức cúng - Tam Đức Lục Vị 三德六味

Căn cứ theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi Phật sắp nhập diệt, các Phật tử đã chuẩn bị rất nhiều phẩm vật để dâng lên cúng dường đức Phật và chư Tăng một lần sau cuối. Những thực phẩm rất phong phú, đặc biệt có đầy đủ ba đức tính và sáu hương vị. Từ sự kiện lịch sử này, đời sau, các chùa thường thiết lễ Cúng Ngọ và đọc câu 'ba đức, sáu vị; cúng Phật cùng tăng..."
 
- BA ĐỨC: mềm, tinh khiết, đúng như pháp, tượng trưng cho ba thân của Phật (Pháp thân, Báo thân, Ứng hoá thân) hoặc ba đức tướng của quả vị Phật (Trí đức, Đoạn đức, Ân đức).
- SÁU VỊ: ngọt, đắng, chua, cay, mặn, nhạt, trong đó, vị chua là Khổ, mặn là Vô thường, đắng là Vô ngã, vị ngọt như Lạc, vị cay như Ngã, vị nhạt là Thường.

Giảng nghĩa trích từ trang
Từ Điển Phật Học Chùa Vạn Hạnh (Pháp quốc)
  


Pháp sư Tịnh Không có khai thị về cách thức nấu thức cúng như sau:
1.  Không được nếm thử
2.  Nước vo gạo, rau lặt bỏ cũng không được vất đi.   Đợi đến khi cúng xong thì mới bỏ.

Theo sự nhận xét thiển cận, chúng con đoán có lẽ vì lý do không được nếm thử thức cúng trong lúc nấu nên các thức rau chỉ trần sơ và thức chay thì ướp rồi chiên lên.
 
 Kiểu 1  Kiểu 2
 Làng Di Đà, Mỹ
Phổ Chí, Úc
  Xem thêm ...
 email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...