Home Page Image
     
     
 

 

Lấy

Nho (Nho giáo),

Thích (Thích Ca),

Đạo (Đạo giáo)

làm nền tảng ...

Pháp Sư Tịnh Không

 
     
THỰC hành
 "Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người! (1)".  Pháp hỷ sung mãn chỉ có thể nhận được khi mình có thể đem kinh Phật áp dụng vào trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chính chúng ta!

Trang tinhtong.org xin chia sẻ với quý đồng học một số tài liệu sưu tập nhằm cố gắng nỗ lực thực tập áp dụng  lời giáo huấn của Phật (qua các khải thị và giảng giải của Pháp sư Tịnh Không) vào sinh hoạt hàng ngày.  Vì trí tuệ còn chưa khai mở nên chúng con không sao tránh khỏi thiếu sót, kính mong chư vị niệm tình tha thứ và hoan hỷ chỉ bày.

(1)  Lời Thầy của Pháp sư Tịnh Không là triết học gia Phương Đông Mỹ
 
  Hành trì kinh trong cuộc sống hàng ngày
 1. Thời khóa tụng niệm (Pháp sư Tịnh Không dạy nếu có thì giờ thì đọc tụng trọn bộ kinh Vô Lượng Thọ.  Khi bận rộn có thể thay bằng các phẩm sau vào hai thời sáng, tối):
  Xem Tịnh Tông Cộng Tu Khóa Bản do Cư sĩ Đức Phong giảo chánh.
  1. Sáng (đọc phẩm 6: 48 đại nguyện của A Mi Đà Phật )
  2. Tối (đọc phẩm 32-37 để kiểm chứng hành vi trong ngày của chính mình)
 2. Hành trì Ngũ Khoa Tịnh Độ: tam phước, lục hòa vào trong việc đối người, tiếp vật
 3. Niệm Phật, nghe pháp về chủ kinh của mình (ví dụ kinh Vô Lượng Thọ)
  Thờ phụng tại tư Gia
 1. Bàn thờ
  1. Bàn Thờ Tam Thánh:  Hình ảnh thử nghiệm trang trí bàn thờ ...
  2. Bàn Thờ Tổ Tiên: Hình ảnh Bài vị Tổ Tiên, một số bài vị tổ tiên làm mẫu (Vũ-Tiến & Trần, Nguyễn & Vũ, v.v.)
 2. Giỗ
  1. Kinh tụng:  thượng cúng
  2. Nghi thức cúng
 3. Cúng kiến
  1. Thức cúng:  biểu tượng của "Tam Đức Lục Vị" ...
  2. Hoa quả: bốn loại quả khác nhau
 4. Trang Trí:  Vài hình ảnh thử nghiệm trang trí các hình:
  Chuẩn Bị Cho Lúc Mạng Chung / hậu Sự 
 1. Di chúc lâm chung (living will):      
  1. Tiếng Việt   
   1. tinhtong.org sưu tập và bổ túc
  2.  Tiếng Anh: 
   1. Tịnh Tông Học Viện Úc biên soạn
   2. tinhtong.org sưu tập và bổ túc
 2. Lâm chung khai thị:
  1. Cẩm nang "Những Điều Cần Biết Khi Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương" do Liên Xã Đài Trung ấn tống, vi tính trình bày do www.thondida.com:   đọc PDF
  2. Trích lục "Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung" do Pháp sư Tịnh Không chủ giảng: 
   1. Pháp ngữ, dịch giả: (?), nguồn thuvienhoasen.org
   2. Pháp thoại: Người đọc: (?)
    1. Xem phim: YouTube
    2. Nghe pháp MP3 từng phần 1, 2, 3, 4, 5, 6
  3. "Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung và Pháp Ngữ Khai Thị" do Lão Cư sĩ  Lý Bỉnh Nam giảng tại Đài Trung, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu xuất bản:
   1. Bài viết PDF
   2. Bài đọc MP3
  4. "Cách Trợ Niệm Cho Người Khi Lâm Chung"  dựa nguyên bản của Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Tỳ kheo Thích Thuận Nghi dịch. 
   (Người đọc:  Thiện Quang và Bích Ngọc)
   1. Bài viết PDF
   2. Bài đọc video
 3. Hậu sự: 
  1. Nghi thức tang lễ:   MP3, Kinh văn: Nghi Thức Tịnh Độ (trang 8-22)
   Các nghi thức sau đây đều đọc kinh A Di Đà, niệm Phật:  
   1. Phát tang
   2. Nhập quan
   3. Viếng quan
   4. Di quan
   5. An táng
  2. Cúng Ngọ (cúng cơm) và Cúng Thất Tuần:
   Đĩa MP3,  Kinh văn: Nghi Thức Tịnh Độ
   (trang 37-50)
   Dùng nghi thức Cúng Ngọ tán tụng và thức cúng mỗi ngày trong suốt thời gian Thất Tuần (49 ngày) này 

 

Phật, Bồ Tát
 Phật, Bồ Tát ...
Thầy Tổ
 Thầy, Tổ

 Thức cúng
NPD-1
 Niệm Phật đường
  Hoa Sen
 Hoa
trai cay
 Trái cây

Thầy Tổ
 Câu đối
 
 email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...