Home Page Image
 
  • PHÁP THOẠI

>Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

Phẩm 4 - 43: chánh tông

Phẩm 44 - 48: lưu thông

 


  • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY
 

 KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẬT HỌC THƯỜNG tHỨC

 

  Sau đây là những Phật học thường thức được Hòa thượng đề cập trong các bài giảng của bộ kinh Vô Lượng Thọ. Vài ý chính được ghi nhận để dễ tìm, xin bấm vào pháp thoại MP3 hoặc Video để được nghe Hòa thượng giảng dạy tường tận.
 
  Key words Tập số Ghi Nhận Từ Pháp Thoại (để dễ tìm dĩa trong bộ Kinh MP3 và video)
       
D ĐẠI SƯ
  • ĐẠI SƯ là ngôn từ khác để chỉ Phật.
  • Trong Tịnh Độ Tông, ĐẠI SƯ còn được dùng để gọi các vị tổ. Tuy nhiên các vị này khi còn sống không thể gọi là Đại sư. Khi đương thời, các chức tác của tổ Ấn Quang chỉ được ghi là "Ấn Quang Pháp sư." Sau khi ngài nhập diệt rồi thì mới gọi là " Ấn Quang Đại Sư."
N NhỊ THỪA
  • Chỉ đại thừa và tiểu thừa
  NGOẠI PHÀm/nỘI PHÀM
  • Ngoại phàm: phàm phu trong mười pháp giới. Nội phàm: phàm phu trong lục đạo
  NIẾT BÀn  
  • Tiếng Phạn có nghĩa là bất sanh, bất diệt
p pHÁP NHẤT thỪa
  • Pháp nhất thừa là pháp thành Phật
T tam thỪA
  • Chỉ: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát
T TÔNG MÔN, GIÁO HẠ
  • Tông môn và giáo hạ là tất cả các tông phái trong Phật giáo. Tông môn là tiếng gọi khác của Thiền Tông. Ngoài Thiền Tông ra, các tông phái khác được gọi chung là giáo hạ. Ví dụ Mật Tông, Tịnh Độ Tông đều là giáo hạ

 

   
 email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...